Záruční podmínky - Nuvita Baby

Záruční podmínky

Na všechny výrobky Nuvita se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu uvedeného na prodejním dokladu: potvrzení objednávky v případě nákupu online nebo účtenka, faktura, daňový doklad v případě nákupu u prodejce.

Chcete-li uplatnit záruku, musíte se v případě nákupu v kamenném obchodě dostavit k prodejci, předložit doklad o nákupu a pokud možno popsat nebo ukázat závadu. Po ověření záručních podmínek může prodejce požádat o okamžitou výměnu.

Pokud výrobek není k dispozici, je prodejce zodpovědný za to, že si od vás výrobek vyzvedne a kontaktuje nás, abychom aktivovali postup výměny v rámci záruky.

V souladu s pravidly pro vracení zboží v obchodě může být poskytnut poukaz ve stejné hodnotě, který lze použít v obchodě.


V případě ztráty dokladu o koupi nám může prodejce poskytnout referenční číslo šarže, které se nachází na výrobku nebo na obalu, pomocí kterého bude společnost Nuvita schopna zjistit rok výroby výrobku a potvrdit platnost záruky.

V případě nákupu online nebo u partnerských prodejců vyplňte servisní požadavek v sekci Vady a vrácení zboží.

Záruka zaniká v následujících případech:

 1. Výrobek byl poškozen v důsledku nesprávného nebo neobvyklého používání.
 2. Pokud byl výrobek upraven nebo s ním bylo manipulováno.
 3. Bylo provedeno profesionální použití výrobku. Všechny výrobky Nuvita jsou určeny pro domácí použití.
 4.  V případě náhodných událostí (např. pádu).
 5. Pokud příčiny poruchy spočívají ve špatné údržbě jednotlivých součástí a příslušenství (např. oxidace baterií, problémy způsobené usazováním vodního kamene na součástech, přítomnost kyselin nebo jiných korozivních kapalin atd.).

Následující případy jsou z 24měsíční záruky vyloučeny:

 1. Náklady spojené s výměnou nebo opravou dílů podléhajících opotřebení nebo s běžnou údržbou výrobku.
 2. Náklady na opotřebitelné díly.
 3. Náklady a rizika spojená s přepravou jakéhokoli druhu a z jakéhokoli důvodu v případě manipulace s výrobkem, který byl uznán jako nezáruční.
 4.  Poškození nebo závady vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo používání v rozporu s návodem dodaným s výrobkem a dostupným na našich webových stránkách.
 5. Poškození v důsledku přírodních příčin a katastrof, náhodných událostí nebo podmínek, které nejsou s výrobkem slučitelné.
 6. Vady způsobené opotřebením v důsledku běžného používání, jako jsou plastové součásti nebo příslušenství (v důsledku změn teploty, tření atd.) a předmontované baterie.V sekci ZÁKAZNICKÁ PODPORA bude možné požádat o odhad opravy u výrobků mimo záruku nebo o nákup náhradních dílů a příslušenství. Výrobce, distributor a všechny strany podílející se na prodeji nenesou žádnou odpovědnost za ztráty nebo ekonomické škody způsobené jakoukoli poruchou výrobku.

V souladu s platnými právními předpisy výrobce, distributor a všechny strany podílející se na prodeji v žádném případě neodpovídají za jakékoli škody, včetně přímých, nepřímých, ušlého čistého zisku, ušlých úspor a dalších škod z jiných příčin, které vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání výrobku.

VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK(0)

Žádné produkty v nákupním košíku