Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies - Nuvita Baby - Nuvitababy.com

Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Víme, že ochrana těchto údajů je pro vás důležitá, a vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte. Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).

1. Kdo kontroluje zpracování údajů a na koho se mohu obrátit?

Společnost Preview Brands International Ltd. provozuje tyto webové stránky (dále jen "webové stránky").
Kontaktní údaje:
Preview Brands International Ltd.
1, Ferris Building
St.Lukes Street, Guardamangia,
PTA1020, Pieta
Malta
Telefon: +35620106811
E-mail: nuvita@nuvitababy.com

2. Za jakým účelem vaše údaje zpracováváme a na jakém právním základě?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními GDPR a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) pro následující účely:

2.1 Pro plnění smluvních a předsmluvních závazků (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR).

Zpracování osobních údajů (článek 4 č. 2 GDPR) probíhá za účelem poskytování těchto webových stránek a marketingu produktů, zejména pro zodpovězení dotazů týkajících se našich obchodních vztahů a pro všechny činnosti nezbytné pro provoz a správu společnosti.

Preview Brands International Ltd. zpracovává osobní údaje, které jako uživatel poskytnete při registraci, za účelem nákupu. Zpracovávány jsou zejména tyto údaje: jméno, e-mailová adresa, adresa (faktura a případně jiná adresa pro doručení), informace o objednávce a telefonní číslo.

2.2 Na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR)

Kromě toho zpracováváme vaše údaje nad rámec potřeb webových stránek a vlastního plnění smlouvy za účelem prosazování oprávněných zájmů třetích stran nebo našich vlastních, zejména v následujících případech:

 • Odpovězte na své dotazy týkající se nákupu nebo s ním nesouvisející;
 • Reklama nebo průzkum trhu a veřejného mínění, pokud proti použití údajů nevznesl námitky;
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech;
 • Zajištění bezpečnosti IT a provozu IT;
 • Předcházení trestným činům nebo jejich vyšetřování;
 • Řízení podniku a vývoj produktů;

Naším oprávněným zájmem je optimální marketing našich výrobků, další rozvoj těchto výrobků a naší společnosti nebo ochrana naší společnosti před hrozbami a prosazování našich práv.

2.3 Na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. hodnocení nebo použití údajů pro marketingové účely), je zákonnost tohoto zpracování založena na vašem souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání souhlasů, které jste nám poskytli před platností GDPR (před 25. květnem 2018). Upozorňujeme, že odvolání nabývá účinnosti pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není odvoláním dotčeno.

2.4 Pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR).

Kromě toho podléháme různým právním povinnostem (např. zákon o praní špinavých peněz, daňové zákony), které vyžadují zpracování údajů.

3. Kdo získá moje data?

V rámci příslušné řídící společnosti získávají přístup k vašim údajům oddělení, která potřebují vaše osobní údaje k plnění našich smluvních a zákonných povinností.

Kromě toho předáváme vaše údaje příjemcům výslovně uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.Kromě toho je předáváme následujícím kategoriím příjemců, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu s vámi nebo k provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 věta 1 GDPR) nebo k prosazování oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

 • poskytovatelé IT služeb, zejména poskytovatelé softwaru jako služby, hostingu, úložišť a cloud computingu,
 • poskytovatelé logistických služeb,
 • poskytovatelé služeb e-mailového marketingu a poskytovatelé služeb zákazníkům,
 • poskytovatelé marketingových služeb, zejména Google Ads a poskytovatelé poradenských služeb WhatsApp,
 • poskytovatelům platebních služeb za výběr jejich poplatků

Pokud je zpracování nezbytné k naplnění oprávněných zájmů, jako je například využívání IT služeb, je naším oprávněným zájmem outsourcování funkcí.

Kromě toho jsou vaše osobní údaje předávány nebo přenášeny, pokud to vyžaduje zákon (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR) nebo pokud jste s tím souhlasili (čl. 6 odst. 1).

4. Jak dlouho budou moje data uložena?

V nezbytném rozsahu zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Vezměte prosím na vědomí, že náš smluvní vztah je obecně trvalým závazkem.

V případě smluvního vztahu nebo jiného občanskoprávního nároku se doba uchovávání řídí také zákonnými promlčecími lhůtami.

Doba uchovávání souborů cookie závisí na konkrétním případu a obvykle se pohybuje mezi 12 a 24 měsíci.

5. Jsou údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Společnost Anteprima Brands International Ltd. sama nepředává údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropský hospodářský prostor - EHP). Někteří z výše uvedených příjemců však osobní údaje do třetích zemí předávají, ale děje se tak pouze na základě rozhodnutí Komise EU nebo, jak je uvedeno níže, na základě standardních doložek Komise EU o ochraně údajů (k dispozici na adrese https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF) nebo závazných podnikových pravidel.

6. Webové stránky: soubory protokolu

Když navštívíte naše webové stránky, prohlížeč použitý ve vašem zařízení automaticky odesílá informace serveru, na kterém jsou naše webové stránky umístěny. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a ukládány až do jejich automatického vymazání: IP adresa počítače, který podal žádost, datum a čas přístupu, název a URL načteného souboru, webová stránka, ze které následuje přístup ("odkazující URL"), případně použitý vyhledávač, použitý prohlížeč a případně operační systém počítače a název poskytovatele přístupu.

Právním základem pro tento typ zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Oprávněné zájmy, které sledujeme, jsou zejména:

 • Zajistěte pravidelné připojení webových stránek,
 • zajistit pohodlné používání našich webových stránek,
 • fakturace,
 • statistické vyhodnocování pod pseudonymem za účelem optimalizace našich webových stránek a kvality a nabídky,
 • hodnocení bezpečnosti a stability systému
 • pro další administrativní účely.

7. Marketing

7.1 Newsletter

Pokud jste k tomu dali výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vás informovali o našem e-mailovém zpravodaji, našich nabídkách a speciálních akcích. Váš souhlas bude zaznamenán.

Pro zasílání newsletteru postačí poskytnutí e-mailové adresy.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu. Případně můžete kdykoli zaslat oznámení o odvolání souhlasu také e-mailem na adresu nuvita@nuvitababy.com. V takovém případě bude vaše e-mailová adresa odstraněna z našeho seznamu pro rozesílání e-mailů a přidána na naši černou listinu. Odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna a nemá žádný vliv na akce provedené v minulosti.

Sledování newsletteru

Upozorňujeme, že chování příjemců našich e-mailů vyhodnocujeme pomocí pseudonymizovaných statistik. Za tímto účelem e-maily obsahují tzv. webové majáky nebo sledovací pixely a odkazy, které jsou vždy spojeny s jedním ID. Zaznamenáváme tedy čas otevření a přeposlání e-mailu, stejně jako kliknutí na odkazy v něm obsažené, IP adresu (pro určení země načtení) a použitý e-mailový program. Tyto údaje nejsou spojeny s vaší e-mailovou adresou ani jinými osobními údaji, takže přímý osobní vztah je pro nás vyloučen. Vyhodnocení vychází ze souhrnných statistik používání (míra doručení, míra otevření, míra kliknutí, počet přesměrování, počet kliknutí na odkazy v e-mailu, použité e-mailové programy, otevření a kliknutí podle denní doby a data, země načtení). Pouze v případě zrušení nebo neúspěšného doručení obdržíme také informace o vašem jménu a e-mailové adrese. Je to (také) ve vašem zájmu, abychom vás mohli okamžitě vyřadit z našeho e-mailového distribučního seznamu nebo odstranit problém s doručováním. Použití pseudonymu při vyhodnocování uživatelského chování slouží ke kontrole úspěšnosti našeho e-mailového marketingu a k jeho neustálému zlepšování. Pro tyto účely máme na zpracování údajů oprávněný zájem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

7.2 Reklama stávajících zákazníků

Pokud jste si již objednali naše produkty za poplatek, budeme vás čas od času informovat e-mailem o podobných produktech a službách od nás, pokud jste tento souhlas výslovně neodmítli.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na přímém marketingu (kapitola 47 GDPR).

Proti používání vaší e-mailové adresy pro reklamní účely můžete kdykoli bez dalších nákladů vznést námitku, např. prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu nebo e-mailem na adresu nuvita@nuvitababy.com.

8. Soubory cookie a podobné technologie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které shromažďují vaše údaje pomocí pseudonymů. Soubory cookie jsou malé textové soubory generované webovou stránkou a ukládané vaším internetovým prohlížečem při návštěvě webové stránky na váš pevný disk. V závislosti na souboru cookie se shromažďují různé údaje.

Na našich webových stránkách používáme technicky nezbytné soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie pro webovou analýzu a sledovací soubory cookie pro reklamní účely.

Pokud chcete používání souborů cookie zabránit, můžete obvykle provést následující kroky

 • Stávající soubory cookie můžete v prohlížeči odstranit,
 • v nastavení prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookie (třetích stran),
 • můžete použít nástroje, jako je Ghostery (https://www.ghostery.com/de/), které blokují sledovací nástroje,
 • Personalizované reklamy dodavatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně About Ads (http://www.aboutads.info/choices), je možné deaktivovat.
 • můžete použít funkce opt-out iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) nebo http://www.youronlinechoices.com/de/, abyste zabránili sledování.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zablokujete soubory cookie, možná nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

8.1 Technicky nezbytné soubory cookie

Mnoho souborů cookie, které používáme, je technicky nezbytných k tomu, abyste mohli používat naše webové stránky a služby na nich nabízené ("soubory cookie relace"). Tyto soubory cookie umožňují např. vložení zboží do nákupního košíku nebo přihlášení do zabezpečené oblasti. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR. Údaje nebudou kombinovány s jinými osobními údaji a nebudou použity k propagačním účelům. Soubory cookie relace se vymažou na konci příslušné relace prohlížeče, nejpozději po sedmi dnech.

8.2 Funkční soubory cookie

Pro zlepšení použitelnosti používáme dočasné soubory cookie. Tyto soubory cookie se na určitou dobu ukládají ve vašem zařízení, což umožňuje jejich rozpoznání při opětovném vstupu na naše stránky a automatické nastavení vašich preferencí a předvoleb. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

8.3 Soubory cookie pro webovou analýzu

Soubory cookie používáme k vytváření pseudonymních uživatelských profilů pro účely webové analýzy ("soubory cookie pro webovou analýzu"). Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat opakované uživatele (vlastníky zařízení), analyzovat jejich chování na našich webových stránkách, optimalizovat naše webové stránky a měřit jejich interakci. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, tj. váš souhlas. Tyto údaje nespojujeme s jinými osobními údaji a nepoužíváme je k cílení na jednotlivé uživatele pro reklamní účely.

8.3.1 Google Analytics s funkcí anonymizace

Pro tuto webovou analýzu používáme službu Google Analytics, kterou provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek (typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující adresa URL, název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa), datum a čas požadavku na server) se zpravidla přenášejí na servery společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na našich webových stránkách jsme rozšířili službu Google Analytics o kód "anonymizeIp ()", který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. maskování IP). Společnost Google pak v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru sníží vaši IP adresu o poslední oktet. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na předávání informací do třetí země mimo EU se vztahuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti (C / 2016/4176 ze dne 12. července 2016 - http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/ oj podle článku 45 nařízení GDPR, neboť společnost Google se zavázala dodržovat zásady štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Společnost Google z našeho pověření používá tyto informace jako zpracovatel ve smyslu čl. 28 GDPR k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není slučována s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/gb.html und https://support.google.com/analytics/answer/6004245? hl = en.

8.3.2 Ostatní soubory cookie

Naši analýzu webových dat neustále přizpůsobujeme potřebám trhu. Proto se používání souborů cookie neustále mění. Prostřednictvím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách poskytujeme informace o dalších používaných souborech cookie a účelu jejich použití.

8.4 Sledovací soubory cookie pro propagační účely

Používáme také sledovací soubory cookie pro účely cílené online reklamy založené na zájmech ("reklamní soubory cookie"). Tyto soubory cookie shromažďují a ukládají informace o používání našich webových stránek v pseudonymní podobě. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, tj. váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Právní základ pro zpracování prováděné na základě vašeho souhlasu zůstává po dobu odvolání nedotčen.

Informace používáme k umístění reklamy v souladu s vašimi zájmy na našich webových stránkách a webových stránkách třetích stran (pokud jsou součástí naší reklamní sítě). Budete z toho mít prospěch, protože se vám bude zobrazovat méně reklamy, která neodpovídá vašim zájmům. Informace také používáme k měření a optimalizaci úspěšnosti našich reklamních kampaní.

Pro propagační účely používáme zejména následující sledovací soubory cookie (a sledovací pixely).

8.4.1 Reklamy Google se sledováním konverzí

Tyto webové stránky využívají online reklamní službu Google Ads s konverzí provozovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Službu využíváme k umístění reklamy na stránku s výsledky vyhledávání Google nebo na webové stránky reklamní sítě Google využívající Google (tzv. Google Ads). Naším cílem je upozornit vás na naše nabídky. Sledování konverzí nám umožňuje měřit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření podle určitých parametrů (např. umístění reklamy nebo kliknutí uživatele).

Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží společnost Google do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Platnost těchto souborů cookie obvykle vyprší po 30 dnech a jejich účelem není identifikovat vás osobně. U tohoto souboru cookie se obvykle jako analytické hodnoty ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že si uživatel již nepřeje být přesměrován).

Tyto soubory cookie pomáhají společnosti Google rozpoznat váš prohlížeč. Pokud navštívíte určité webové stránky na webu zákazníka Google Ads a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na web. Každému zákazníkovi služby Google Ads je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Google Ads. Při používání služby Google Ads neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje. Od společnosti Google dostáváme pouze statistická vyhodnocení s celkovým počtem uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na webovou stránku se značkou pro sledování konverzí. Na základě těchto vyhodnocení můžeme rozpoznat, která z použitých reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Žádné další údaje z používání reklamních materiálů nezískáváme, zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele.

Vzhledem k použitým technologiím váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem Google v USA. Na přenos vašich údajů do třetí země mimo EU se vztahuje rozhodnutí Komise o přiměřenosti podle článku 45 GDPR, protože společnost Google sama potvrdila dodržování zásad štítu EU-USA na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Díky integraci Google Ads se sledováním konverzí získává Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou webovou stránku naší webové prezentace nebo klikli na naši reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google tyto údaje spojit s vaším účtem. I v případě, že nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo přihlášeni, je možné, že společnost Google získá a uloží vaši IP adresu.

Další informace o zpracování údajů v souvislosti s Google Ads naleznete na http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

8.4.2 Ostatní soubory cookie

Naši online reklamu neustále přizpůsobujeme potřebám trhu. Proto se používání souborů cookie k tomuto účelu neustále mění. Prostřednictvím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách poskytujeme informace o dalších používaných souborech cookie a účelu jejich použití.

8.5 HotJar

Na našich webových stránkách jsou prostřednictvím technologií poskytovaných společností HotJar (HotJar Ltd., St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta) pomocí analytické služby "HotJar" shromažďovány a ukládány údaje o interakci návštěvníků za účelem optimalizace uživatelského prostředí a zlepšení spokojenosti zákazníků. Za tímto účelem mohou být ukládána kliknutí myší, pohyby myší a pohyby při rolování, jakož i vstupy z klávesnice.

HotJar tyto údaje nezaznamenává na webových stránkách, které systém HotJar nepoužívají. Proti shromažďování a ukládání údajů můžete kdykoli vznést námitku a rozhodnout se tak neučinit zde: https://www.hotjar.com/opt-out. V některých případech může odmítnutí vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.

8.6 LinkedIn

Na naše webové stránky jsme integrovali součásti společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje uživatelům spojovat se se stávajícími obchodními kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty.

Provozní společností LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů mimo Spojené státy spravuje LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, které obsahují komponentu LinkedIn (LinkedIn plug-in), tato komponenta způsobí, že prohlížeč používaný objektem stáhne odpovídající reprezentaci komponenty LinkedIn. Další informace o zásuvných modulech LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozvídá o konkrétní nižší stránce našich webových stránek, kterou subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na LinkedIn, LinkedIn při každé návštěvě našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní nižší stránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím součásti LinkedIn a LinkedIn je propojuje s účtem LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů aktivuje integrované tlačítko LinkedIn na našich webových stránkách, LinkedIn přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu LinkedIn subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

LinkedIn vždy obdrží prostřednictvím komponenty LinkedIn informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů při přístupu na naše webové stránky současně přihlášen na LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu LinkedIn, nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje předávat tyto informace společnosti LinkedIn, může mu společnost LinkedIn zabránit v tom, aby se před návštěvou našich webových stránek odhlásil ze svého účtu LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí společnost LinkedIn možnost odhlásit se z odběru e-mailů, textových zpráv a cílených reklam a spravovat nastavení reklam. LinkedIn také využívá partnery, jako jsou Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.7 Facebook

Il controller ha integrato componenti dell’azienda Facebook su questo sito Web. Facebook è un social network.

Un social network è un luogo di incontro sociale basato su Internet, una comunità online che in genere consente agli utenti di comunicare tra loro e interagire nello spazio virtuale. Un social network può fungere da piattaforma per lo scambio di opinioni ed esperienze o consente alla comunità di Internet di fornire informazioni personali o aziendali. Facebook consente agli utenti dei social network di creare profili privati, caricare foto e socializzare tramite richieste di amicizia.

La società operativa di Facebook è Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Le persone responsabili del trattamento dei dati personali, se una persona interessata vive al di fuori degli Stati Uniti o del Canada, sono Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda.

Ogni visita a una delle singole pagine di questo sito Web, gestita dal controller e su cui è stato integrato un componente di Facebook (plug-in di Facebook), il browser Internet sul sistema informatico della persona interessata automaticamente dai rispettivi Componente Facebook provoca il download di una rappresentazione del componente Facebook corrispondente di Facebook. Una panoramica di tutti i plug-in di Facebook è disponibile all’indirizzo https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Come parte di questo processo tecnico, Facebook riceve informazioni su quale parte inferiore specifica del nostro sito Web è visitata dall’interessato.

Se l’interessato viene contemporaneamente registrato su Facebook, Facebook riconosce ad ogni visita al nostro sito Web dall’interessato e durante l’intera durata del rispettivo soggiorno sul nostro sito Web, quale parte inferiore specifica del nostro sito Web visita l’interessato. Queste informazioni vengono raccolte attraverso il componente Facebook e assegnate da Facebook al rispettivo account Facebook dell’interessato. Se l’interessato attiva uno dei pulsanti di Facebook integrati nel nostro sito Web, ad esempio il pulsante “Mi piace”, o se l’interessato fa un commento, Facebook assegna queste informazioni all’account utente Facebook personale dell’interessato e le salva sui dati personali.

Facebook riceve sempre informazioni tramite il componente Facebook che l’interessato ha visitato il nostro sito Web se l’interessato ha effettuato l’accesso a Facebook contemporaneamente all’accesso al nostro sito Web; ciò accade indipendentemente dal fatto che la persona faccia clic o meno sul componente Facebook. Se tale trasferimento di tali informazioni su Facebook non è desiderato dall’interessato, può impedire il trasferimento disconnettendosi dal proprio account Facebook prima di collegarsi al nostro sito Web.La politica sui dati pubblicata da Facebook, disponibile all’indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy fornisce informazioni sulla raccolta, l’elaborazione e l’uso dei dati personali da parte di Facebook. Spiega inoltre quali opzioni offre Facebook per proteggere la privacy dell’interessato.

Come membro di Facebook, puoi anche modificare le impostazioni del tuo account su https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ e disattivare la raccolta di dati tra dispositivi tramite Pubblico personalizzato. Per ulteriori informazioni sulla politica sulla privacy di Facebook, visitare: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

L’uso della nostra pagina Facebook è generalmente possibile senza fornire informazioni personali. Nella misura in cui i dati personali (ad es. Nome, indirizzo o indirizzi e-mail) vengono raccolti sul nostro sito Web, ad esempio contattandoci direttamente tramite messaggio di Facebook, ciò viene sempre fatto su base volontaria. Questi dati non saranno divulgati a terzi senza il tuo esplicito consenso.

Gestiamo questo sito per attirare l’attenzione sui nostri servizi, eventi e altre promozioni e per contattarti come visitatore e utente di questa pagina Facebook e del nostro sito Web. Come operatore della pagina Facebook, non abbiamo alcun interesse nella raccolta e nell’ulteriore trattamento dei tuoi dati personali a fini di analisi o marketing. Ulteriori informazioni sulla nostra gestione dei dati personali sono disponibili nella nostra politica sulla privacy sul nostro sito Web. Il funzionamento di questa pagina Facebook, incluso il trattamento dei dati personali degli utenti, si basa sul nostro legittimo interesse per un’informazione tempestiva e di supporto e opportunità di interazione per e con i nostri utenti e visitatori. Art. 6 cpv. 1 lit. f DSGVO. Le informazioni che ci fornite volontariamente, elaboriamo anche sulla base del vostro consenso in conformità con. Arte. 6 cpv. 1 lit. un DSGVO.

Trattamento dei dati personali da parte di Facebook:

Nella sua sentenza del 05.06.2018, la Corte di giustizia europea (CGE) ha stabilito che il gestore di una pagina Facebook, insieme a
Facebook, è responsabile del trattamento dei dati personali.

Facebook elabora i dati degli utenti per i seguenti scopi:

 • Reklama, analýza, tvorba reklamy na míru
 • Vytváření uživatelských profilů
 • Průzkum trhu

Při přístupu na tuto stránku Facebook automaticky ukládá informace do souboru protokolu, který váš prohlížeč odesílá společnosti Facebook. Výslovně upozorňujeme, že nám není znám rozsah a obsah údajů shromážděných společností Facebook a jejich zpracování a použití nebo případné předání třetím stranám prostřednictvím společnosti Facebook.

Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

K ukládání a dalšímu zpracování těchto informací používá společnost Facebook soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají v různých zařízeních uživatele. Pokud má uživatel profil na Facebooku a je přihlášen, ukládání a analýza probíhá také napříč zařízeními. Další informace o zpracování údajů na Facebooku jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Inc., americká mateřská společnost společnosti Facebook Ireland Ltd., podléhá předpisům EU a USA. Privacy Shield potvrzuje, že se zavazuje dodržovat evropské zásady ochrany osobních údajů.

Další informace o stavu štítu ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Předávání a další zpracování vašich osobních údajů do třetích zemí, jako jsou USA, stejně jako možná související rizika pro uživatele nemůžeme jako provozovatelé stránek vyloučit.

Statistické údaje

Statistické údaje o různých kategoriích návštěvníků stránky na Facebooku jsou nám k dispozici v aplikaci Facebook "Insights". Tyto statistiky jsou generovány a poskytovány společností Facebook. Na jejich generování a zobrazení nemáme jako provozovatelé stránek žádný vliv.

Tuto funkci nemůžeme zakázat ani zabránit generování a zpracování dat. Za zvolené časové období a pro každou ze skupin fanoušků, členů a interaktorů získáváme na naší stránce na Facebooku následující údaje: celkové zobrazení stránky, lajky, aktivita stránky, příspěvky, pokrytí, zobrazení videí, rozsah příspěvků , komentáře, sdílený obsah, odpovědi, sdílení mužů a žen, původ města a obce, jazyk, zobrazení a kliknutí v obchodě, kliknutí na plánování trasy, kliknutí na telefonní čísla. Poskytuje také údaje o skupinách na Facebooku propojených s naší stránkou na Facebooku. Vzhledem k neustálému vývoji Facebooku se dostupnost a příprava dat mění, proto hledáme další podrobnosti na výše uvedeném odkazu na zásady ochrany osobních údajů na Facebooku. Tyto agregované údaje používáme k tomu, aby naše příspěvky a aktivity na naší stránce na Facebooku byly pro uživatele zajímavější. Využíváme například rozdělení podle věku a pohlaví pro personalizovaný přístup a preferované časy návštěv uživatelů pro optimalizované plánování načasování našich příspěvků.

Informace o typu zařízení, které návštěvníci používají, nám pomáhají vizuálně přizpůsobit články. V souladu s podmínkami používání Facebooku, s nimiž každý uživatel při vytváření profilu na Facebooku souhlasil, můžeme identifikovat odběratele a fanoušky stránky a zobrazovat jejich profily a další sdílené informace.

Možnost odhlášení najdete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/ a zde: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

8.8 Sledování konverzí v reklamách Bing Ads

Naše online služby využívají také sledování konverzí od společnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Služba Microsoft Bing Ads umístí do vašeho počítače soubor cookie, pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing a my tak můžeme rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu, byl přesměrován na naše webové stránky a dostal se na předem určenou cílovou stránku (konverzní stránku). Zaznamenáváme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Neposkytujeme žádné osobní informace o identitě uživatele. Pokud si nepřejete účastnit se procesu sledování, můžete požadované nastavení souboru cookie také odmítnout, například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně zakazuje automatické nastavení souborů cookie. Další informace o ochraně osobních údajů a souborech cookie používaných v aplikaci Microsoft Bing naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft.

8.9 Instagram

Na naše webové stránky jsme integrovali součásti služby Instagram. Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také tato data dále šířit prostřednictvím sociálních sítí.

Provozovatelem služeb Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, Kalifornie, USA.

Kdykoli navštívíte některou z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozujeme a na které byla integrována komponenta Instagram (Insta-Button), internetový prohlížeč v počítačovém systému dotyčné osoby automaticky vyzve příslušnou komponentu Instagram, zobrazení příslušné komponenty Instagram. V rámci tohoto technického procesu si je Instagram vědom toho, kterou konkrétní stránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně připojen k Instagramu, Instagram rozpozná každou návštěvu našich webových stránek subjektem údajů a to, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštívil během celé doby trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagramu a přiřazovány prostřednictvím Instagramu k účtu subjektu údajů na Instagramu. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich webových stránkách, jsou údaje a informace s ním předané přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagramu subjektu údajů a uloženy a zpracovány Instagramem.

Instagram vždy obdrží prostřednictvím komponenty Instagram informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů při přístupu na naše webové stránky současně přihlášen na Instagramu; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Instagram, či nikoli. Pokud subjekt údajů nemá tyto informace předávat Instagramu, může tomu zabránit tím, že se před přístupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Instagramu.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

8.10 YouTube

Na tento web jsme začlenili komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který vydavatelům videí umožňuje volně sledovat videoklipy a ostatním uživatelům je zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, takže prostřednictvím internetového portálu jsou k dispozici jak kompletní filmová a televizní vysílání, tak hudební videoklipy, upoutávky nebo videa vytvořená uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kdykoli navštívíte některou z námi provozovaných stránek tohoto portálu, na které je vložena komponenta YouTube (video YouTube), internetový prohlížeč ve vašem počítačovém systému je automaticky vyzván konkrétní komponentou YouTube, tedy reprezentací příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. V rámci tohoto technického procesu si YouTube a Google uvědomí, kterou konkrétní stránku našich webových stránek daná osoba navštívila.

Pokud je osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube při odkazování na podstránku obsahující video z YouTube rozpozná, kterou konkrétní stránku našich webových stránek daná osoba navštívila. Tyto informace budou shromažďovány službou YouTube a společností Google a budou spojeny s účtem subjektu údajů na YouTube.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů při přístupu na naše webové stránky současně přihlášen na YouTube; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud subjekt údajů nemá v úmyslu předávat tyto informace společnostem YouTube a Google, může přenosu zabránit tím, že se před přístupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/, identifikují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

9. Poskytovatel platebních služeb

9.1 PayPal jako platební metoda

Na těchto webových stránkách máme integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel online platebních služeb. Platby se provádějí prostřednictvím tzv. účtů PayPal, což jsou virtuální soukromé nebo firemní účty. Kromě toho má PayPal možnost zpracovávat virtuální platby kreditní kartou, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také funguje jako správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Evropská provozní společnost PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

Pokud dotyčná osoba v našem internetovém obchodě zvolí během procesu objednávky jako možnost platby "PayPal", budou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti PayPal. Výběrem této možnosti platby dotyčná osoba souhlasí s předáním osobních údajů potřebných k provedení platby.

Osobní údaje zasílané společnosti PayPal jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné k provedení platby. Pro realizaci kupní smlouvy jsou vyžadovány také tyto osobní údaje, které se vztahují k příslušné objednávce.

Účelem předávání údajů je zpracování platby a prevence podvodů. Správce poskytne společnosti PayPal osobní údaje, zejména pokud existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a správcem mohou být společností PayPal předávány agenturám poskytujícím úvěrové informace. Toto předání slouží k ověření totožnosti a úvěruschopnosti.

Společnost PayPal může osobní údaje zpřístupnit přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném pro plnění svých smluvních povinností nebo pro zpracování údajů jménem správce.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči společnosti PayPal. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které mají být zpracovávány, používány nebo předávány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9.2 Visa a Mastercard jako platební metody

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb, prostřednictvím jejichž platforem můžeme my i uživatelé provádět platební transakce, např. Visa (https://www.visaitalia.com/termini-di-utilizzo/centro-della-privacy-visa.html) a Mastercard (https://www.mastercard.it/it-it/mastercard/cosa-facciamo/privacy.html).

Platební transakce prostřednictvím nabízených platebních metod probíhají výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že změníte adresní řádek prohlížeče z "http: //" na "https: //" a symbol visacího zámku v řádku prohlížeče. V případě šifrované komunikace nemohou platební údaje, které nám zasíláte, číst třetí strany.

Údaje zpracovávané poskytovateli platebních služeb zahrnují inventární údaje, např. jméno a adresu, bankovní údaje, jako jsou čísla účtů nebo kreditních karet, hesla, TAN a kontrolní součty, a také informace o smlouvě, souhrnu a příjemci. Tyto informace jsou nezbytné pro dokončení transakcí. Zadané údaje však zpracovávají a ukládají pouze poskytovatelé platebních služeb. Neobdržíme žádné informace o účtu nebo kreditní kartě, pouze informace s potvrzením nebo negativním zveřejněním platby. Údaje mohou být poskytovateli platebních služeb předávány agenturám poskytujícím úvěrové informace. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a úvěruschopnosti. V tomto ohledu odkazujeme na podmínky a zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.

Pro platební transakce platí podmínky a zásady ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů platebních služeb, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách nebo v transakčních aplikacích. Na ně odkazujeme i v případě dalších informací a uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, informací a dalších relevantních osob.

10.Jaká mám práva na ochranu údajů?

Máte vůči nám právo na přístup (§ 15 GDPR), právo na opravu (§ 16 GDPR), právo na výmaz (§ 17 GDPR), právo na omezení zpracování (§ 18 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (§ 20 GDPR). Pokud jde o právo na přístup a právo na výmaz, platí omezení stanovená v §§ 34 a 35 BDSG. Máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů (§ 21 GDPR). Pokud je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu (§ 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR), můžete jej kdykoli odvolat; zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu zůstává po dobu jeho odvolání nedotčena.

Pro uplatnění všech těchto práv a pro další dotazy k záležitostem týkajícím se osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na naši poštovní adresu (viz bod 1).

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - zejména v členském státě EU, ve kterém se nachází vaše bydliště nebo pracoviště nebo údajné porušení - pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR nebo jinými platnými zákony o ochraně osobních údajů (čl. 77 GDPR, § 19 BDSG).

 

VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK(0)

Žádné produkty v nákupním košíku